dimecres, 14 de juny de 2017

Senyalització de ciclistes a la GI-401

Amb data del mes d'agost de 2015 vam fer arribar a l'Ajuntament de Campdevànol una petició -per tal que es fes arribar al Departament de Territori i Sostenibilitat- sobre la conveniència de la senyalització de presència de ciclistes i d'avançaments a la carretera GI-401 entre Campdevànol i Gombrèn, una carretera que ha vist incrementat el trànsit en els darrers temps. Amb data de 30 de maig de 2017, l'ajuntament ens ha fet arribar la resposta positiva del Departament de Territori, que procedirà, en un curt termini, a fer efectiva l'esmentada senyalització. El nostre agraïment a l'Àngel Sánchez i a l'Ajuntament per les gestions fetes en aquest sentit.